KAPASYAHAN SA PAGGAWA NG ISANG KAUTUSAN BAYAN NA NAGTATAKDA NG PAGGAWAD NG LINYA O PRANGKESA PARA SA MGA DE MOTOR NA TRICYCLE AT NAGTATAKDA NG MGA ALITUNTUNIN AT KAUKULANG PARUSA SA MGA PAGLABAG DOON AT IBA PANG MGA BAGAY, ALINSUNOD SA MGA TADHANA NG DECTION 447 (3) (VI) NG BAGONG LOCAL GOVERNMENT CODE. open muffler anti-noise anti noise tambutso open-muffler

pdf icon symbol 5