AN ORDINANCE AMENDING SECTIONS 17,18 AND 19 OF KAUTUSAN BILANG 03-93 "ISANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGTATAKDA NG PAGGAWAD NG LINYA O PRANGKESA PARA SA DE MOTOR NA TRICYCLE AT NAGTATAKDA NG MGA ALITUNTUNIN AT KAUKULANG PARUSA SA MGA TADHANA NG SECTION 447 (3) (VI) NG BAGONG LOCAL GOVERNMENT CODE, RA 7160" BY INCREASING THE MINIMUM FARE OF TRICYCLES FROM P3.50 TO P4.00 FOR THE FIRST KILOMETER AND AN ADDITIONAL P0.50 FOR EVERY SUCCEEDING KILOMETER THEREAFTER FOR SHORT RIDES ONLY, INCREASING THE MAXIMUM PASSENGER LOAD FROM THREE (3) TO FOUR (4) PERSONS, AND REGULATING THE INSTALLATION OF ANTI-NOISE, SILENCER OR MUFFLER, AND FOR OTHER PURPOSES.

pdf icon symbol 5