KAUTUSANG NAGTATALAGA SA LAHAT NG NAGTITINDA SA PAMILIHANG LUNGSOD NG ANTIPOLO NA MAGSUOT NG TAMA/WASTONG PANANAMIT.

pdf icon symbol 5