ISANG KAUTUSANG UMUUBLIGA SA BAWAT ESTABILISADONG SABUNGAN NA MAGKAROON NG KASANGKAPANG PANGDETEKTO NG MGA ARMAS NA NAKAKASAKIT O NAKAMAMATAY AT PAGLALAAN NG LUGAR NA PAGLALAGYAN NG MGA ARMAS NA ITO HANGGANG MATAPOS ANG PALARO AT PARA SA IBA PANG MGA LAYUNIN.

pdf icon symbol 5