DOH Coronavirus8Mahalagang Paalala: Alamin kung paano mapoprotektahan ang sarili laban sa COVID-19.

Isang paalala mula sa inyong Kagawaran ng Kalusugan.

#ItoangTotoo #COVID19 #novelcoronavirus