DOH Coronavirus7Mahalagang Paalala: Alamin kung paano mapoprotektahan ang sarili laban sa 2019-nCov.

Isang paalala mula sa inyong Kagawaran ng Kalusugan.

#ItoangTotoo #2019nCoV #novelcoronavirus