DOH Advisory8Alamin ang tamang paraan ng pag-ubo.

Isang mahalagang paalala mula sa inyong Department of Health.

#ItoangTotoo #2019nCoV #novelcoronavirus