ConsumerProtection2Ilan na ang mga nasampolan na mga tindahan at nabigyan ng mga kani-kanilang show cause orders dahil sa diumano'y pananamantala at pagbebenta ng overpriced face masks sa ating mga kababayan nitong mga nakaraang araw.

Babala po sa mga magtatangka na manamantala sa ating mga kaawa-awang kababayan lalo na sa panahon ng matinding pangangailangan at sakuna.

#NoToOverpricing
#ConsumerProtection