IRASharesofBarangaysNarito po ang halaga na natatanggap ng mga barangay mula sa Internal Revenue Allotment o IRA kada taon mula sa Pamahalaang Nasyonal.

Bukod pa po dito ang kanilang mga natatanggap mula sa ibang sources gaya ng amilyar o buwis mula sa real property taxes.

Ang IRA ay pondong ginagamit ng lahat ng barangay para mapunan ang pangangailangan pinasyal ng lahat ng programang ipapatupad ng barangay.