DOH PistaNgItimNaNazarenoAlamin kung anu-ano ang mga maaaring dalhin sa pagdiriwang ng Pista ng Itim na Nazareno!

Isang makabuluhang pagdriwang ng Pista ng Itim na Nazareno sa ating lahat!