Apply na at maging bahagi ng ating kapulisan, magtungo lang sa PNP Online Recruitment Application System (ORAS) portal - www.pnporas.pnp-dprm.com para sa iba pang impormasyon.