DOH TrangkasoAlamin kung ano ang mga sintomas, paano naipapasa, paano maiiwasan, at kung ano ang mga dapat gawin kung magkaroon ng trangkaso.