Announcement11Ang publiko ay pinag-iingat sa isang Jerry Antolin na kasalukuyang nahaharap sa kaso patungkol sa mga issue ng palupa.