CGA ERP2Pre-Disaster Risk Assessment / Emergency Response and Preparedness Follow Up Meeting with DRRM Council Members and Barangay Captains

 

City and Barangay incident management teams and emergency operations center activated!

Ang lahat po ay hinihikayat na making at makiisa sa mga paalala at babala na ipinapalabas ng ating city at barangay. Huwag po sana tayong matigas ang ulo at sumunod nawa dahil ito po ay para din sa ating kaligtasan.

Keep safe everyone!