DOH KontraPolio10Isa ang polio sa mga sakit na maaaring maiwasan kapag may bakuna. Hinihikayat ng DOH ang lahat ng magulang na pabakunahan ang lahat ng batang wala pang limang taong gulang sa Sabayang Patak Kotra Polio.