CGA ModelCityHalos 100 elected officials ang bumisita kahapon mula sa mga probinsya ng Camarines Sur at Albay.

2 weeks ago, mga SK officials mula Camarines Sur din po ang tinanggap natin. Next week mga officials naman ng Catanduanes.

Tayo na kaya tayo ng travel agency 😊