ManilaWater SipsipPosoNegroPara sa ating mga kababayan sa Barangay Cupang, San Jose at San Roque, here's your chance na makapagpasipsip ng poso negro nang libre. Makipag-ugnayan lang sa inyong mga barangay upang makapagpa-schedule. Para sa mga katanungan, tumawag lang sa Manila Water hotline 1627.