CGA TurnoverofNewGarbageTruckEarlier today: Turn over ng brand new garbage truck kay Barangay de la Paz Captain Jeff Fernan. Magtulungan tayong mapanatiling malinis ang Antipolo.

#CleanAndGreenAntipoloCity