CGA CoveredCourtSalo-salo kasama ang komunidad na makikinabang sa bagong ayos na covered court sa Knights of Columbus Elementary School.

Maraming salamat po sa mainit na pagtanggap at pakain. Na sira na naman po ang diet ko.