DOH FoodSafetyNgayong linggo ay National Food Safety Awareness Week!

Alamin ang mga dapat gawin upang mapanatiling malinis ang pagkain mula sa paghahanda hanggang sa pagkonsumo.