CGA SikaranChampionship2019Sali na sa 2019 National Traditional Sikaran Open Martial Arts Championship sa November 24 sa Antipolo Sports Hub. Para sa iba pang impormasyon, makipag-ugnayan lang sa numero 0928 4040194 o 0906 3371947.