WHO BacktoBakuna2Responsibilidad nating lahat ang pagbabakuna!

Ang bakuna ay nagbibigay proteksyon hindi lamang sa mga indibidwal kundi pati sa buong komunidad.

Kung kaunti lamang ang nagpapabakuna, mataas ang panganib nito sa:
Mga sanggol na masyado pang bata upang bakunahan
Mga matatandang nasa nasa panganib na makakuha ng sakit
Mga taong mababa ang immune system

#VaccinesWork #BacktoBAKuna