WHO BacktoBakunaImportanteng makumpleto ni baby ang kanyang mga bakuna upang maiwasan ang mga sakit gaya ng #polio at measles. Limang bisita lang ang kailangan kaya pumunta na sa health center upang mapabakuna si baby.

Tara, let’s go #BacktoBAKuna!