ClearingOperationsBABALA: Asahan po ang MAS pinalawak na implementasyon at MAS madalas na CLEARING operations kasama ang clamping at towing operations. Sa mga ayaw umunawa at hindi po magkukusang tanggalin ang kanilang mga ari-arian na nasa kalsada o sidewalk... ngayon ka aga palang ay humihingi na po ng dispensa ang pamahalaan 👊

Sa mga gusto ng paglilinaw o may katanungan, maaari po kayong tumawag sa DILG Central Office, QC, sa numerong 876-3454.