PESO LRA177 STAR MANPOWER SERVICES OF THE PHILIPPINES CORPORATION

Para sa mga interesadong mag-apply, magtungo lang sa PESO Antipolo sa 2nd Floor GAD Center Building, Sumulong Park.