CHO Enhanced4S KontraDengue1. Suyurin at sirain ang mga pinamumugaran ng lamok.

2. Sarili ay protektahan laban sa lamok.

3. Sumangguni agad sa pagamutan kapag may sintomas ng Dengue.

4. Sumuporta sa fogging/spraying kapag may banta ng outbreak.