CHO KontraDengueMagpahid ng insect repellant. 

Maglagay ng screen sa may pintuan at bintana.

Magsuot ng pantalon at mga damit na may mahabang manggas. 

Gumamit ng kulambo upang hindi makagat ng lamok at maiwasang mahawaan ang iba pang mga kasama sa bahay.