Ang Pneumonia Vaccination for Senior Citizens Caravan ay magtutungo po sa Barangay San Juan Health Center sa SABADO, Hunyo 29 at sa Barangay Cupang Health Center sa LUNES, Hulyo 1. Inaanyayahan po ang ating mga lolo at lola na samantalahin ang libreng bakunang ito laban sa pneumonia.