Holiday 1112#WalangPasok
June 11, 2019 Araw ng Lalawigan ng Rizal
June 12, 2019 Araw ng Kalayaan ng Pilipinas