Barangay IRANarito po ang halaga na natatanggap ng mga barangay sa Antipolo mula sa Internal Revenue Allotment o IRA kada taon mula sa pamahalaang nasyonal.

Hindi po kasama dito ang kanilang mga natatanggap mula sa ibang sources gaya ng amilyar o buwis mula sa real property taxes, bayad sa mga permits at clearances tulad ng Barangay clearance at iba pa.

Ang IRA ay pondong ginagamit ng lahat ng barangay para mapunan ang pangangailangan pinasyal ng lahat ng programang ipapatupad ng barangay.