AbizoMobileAppSiguraduhin ang kaligtasan ng inyong pamilya, i-download lang ang Abizo mobile app.

Ang Abizo ay isang mobile platform na dinivelop para sa Antipolo City Government at iba pang mga organisasyon. Ang app na ito ay may kakayahang ma-track ang lokasyon ng mga miyembro ng inyong pamilya sa oras ng sakuna at maghatid ng mga mahalagang impormasyon tulad ng status updates, traffic advisory, weather bulletin at iba pa.

Para sa iba pang impormasyon ukol sa Abizo, magtungo lang sa:http://abizo.ph