Tignan kung paano BUMOTO ANG KONSEHO pagdating sa usapin ng Kalusugan, Edukasyon, Pabahay, Pagawaing Bayan, Kabuhayan at marami pang iba sa mga sumusunod na barangay sa lungsod:
 1st District of Antipolo
Beverly Hills
San Isidro
 
2nd District of Antipolo
 
 
Citywide  pdf icon symbol 5
   Consolidated             Citywide