CSWDO FinancialAssistance3Alay kapwa at pagdamay sa ating mga kababayan na nasunugan sa Sitio Dumpsite sa Barangay San Luis.

Ang tunay na diwa ng mga Mahal na Araw ay ang pag-aalay kapwa katulad ng ginawang sakripisyo at pag-alay ng ating Panginoong Hesukristo ng Kanyang sarili upang tubusin tayo sa ating mga kasalanan at kasama tayong ibangon sa kanyang Muling Pagkabuhay.