EarthHour2019Makiisa sa pagdiriwang ng EARTH HOUR sa MARCH 30, magpatay ng ilaw at mga hindi esensyal na kasangkapan mula 8:30 hanggang 9:30 ng gabi upang ipakita sa buong mundo ang ating pagkilos para labanan ang mga epekto ng global warming at climate change.  #EarthHourPH2019#Connect2Earth