LingapKabataan3Alinsunod sa layong masiguro ang kaligtasan ng kabataan, isinagawang muli ang Lingap Kabataan sa Lansangan, isang programa ng Pamahalaang Lungsod ng Antipolo, sa pakikipagtulungan sa CSWD, CPOC, OPSS at pamunuang Barangay. Nailigtas mula sa posibleng kapahamakan sa dis-oras ng gabi ang ilang mga kabataan ng Barangay Cupang noong March 7. Dinala ang mga bata sa Lingap Center upang isailalim sa counselling.

#TayoNaAntipolo #MayorJunYnares #AntipoloCityGovAtWork