JobOpening2Para po sa mga nais mag-apply, magtungo lang sa PESO Antipolo sa 2nd Floor ng GAD Center, Sumulong Park upang makakuha ng endorsement letter.