Kung sinuman po ang nakakikilala kay NILO BUENAVENTURA MAR o sa mga kaanak niya, ipagbigay-alam niyo po sa kanyang siya at hinahanap at kailangang makita ng kanyang kapatid na si Generoso “Rose” Mar. Sa mga may impormasyon tungkol dito, maaari po kayong makipag-ugnayan sa Pamunuang Barangay ng Kaparangan, Orani, Bataan. Mga Antipoleños, tulungan nating magkatagpo ang magkapatid! Maraming salamat po!