CityLogoAng Measles-Rubella Supplementary Immunization Caravan ng ating City Health Office ay magtutungo po sa Unit 3, 4 at 5 Pagrai at Peñafrancia 4A, 4B AT 4DB sa Barangay Mayamot ngayong araw.